Χιονούλα

Η στολή χιονούλα αποτελείται από φόρεμα και στεφάνι. Τα μεγέθη της στολής χιονούλα είναι 4,6,8. Θα βρείτε τη χιονούλα και σε διαφορετικό σχέδιο με φόρεμα με μύτες και στεφάνι. Τα μεγέθη της είναι 2,4.

Περιγραφή

Η στολή χιονούλα αποτελείται από φόρεμα και στεφάνι. Τα μεγέθη της στολής χιονούλα είναι 4,6,8. Θα βρείτε τη χιονούλα και σε διαφορετικό σχέδιο με φόρεμα με μύτες και στεφάνι. Τα μεγέθη της είναι 2,4.