Σκιουράκι

Η στολή σκιουράκι αποτελείται από φόρμα και καπέλο. Το χρώμα της στολής σκιουράκι είναι καφέ. Τα μεγέθη της στολής σκιουράκι είναι 4,6.

Περιγραφή

Η στολή σκιουράκι αποτελείται από φόρμα και καπέλο. Το χρώμα της στολής σκιουράκι είναι καφέ. Τα μεγέθη της στολής σκιουράκι είναι 4,6.