Παλαιών Πατρών Γερμανός

Η στολή Παλαιών Πατρών Γερμανός αποτελείται από ράσο, πετραχήλι και καλυμμαύκι. Τα μούσια της στολής Παπαφλέσσα διατίθενται προαιρετικά. Τα μεγέθη της στολής Παπαφλέσσας είναι 6-12.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η στολή Παλαιών Πατρών Γερμανός αποτελείται από ράσο, πετραχήλι και καλυμμαύκι. Τα μούσια της στολής Παπαφλέσσα διατίθενται προαιρετικά. Τα μεγέθη της στολής Παπαφλέσσας είναι 6-12.