Παλαιός Χρόνος

Η στολή παλαιός χρόνος αποτελείται από χιτώνα, κάπα και σκουφάκι. Επίσης θα βρείτε τη στολή παλαιός χρόνος με μπλούζα, παντελόνι, κάπα και σκουφάκι. Προαιρετικά δίνονται μαγκούρα και μούσια. Τα μεγέθη της στολής παλαιός χρόνος είναι 4-10.

Περιγραφή

Η στολή παλαιός χρόνος αποτελείται από χιτώνα, κάπα και σκουφάκι. Επίσης θα βρείτε τη στολή παλαιός χρόνος με μπλούζα, παντελόνι, κάπα και σκουφάκι. Προαιρετικά δίνονται μαγκούρα και μούσια. Τα μεγέθη της στολής παλαιός χρόνος είναι 4-10.