Νοσοκόμα

Η στολή της νοσοκόμας αποτελείται από φόρεμα, κάπα και μαντήλι με
κόκκινο σταυρό. Τα μεγέθη της στολής νοσοκόμα είναι από 4-10.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η στολή της νοσοκόμας αποτελείται από φόρεμα, κάπα και μαντήλι με
κόκκινο σταυρό. Τα μεγέθη της στολής νοσοκόμα είναι από 4-10.