Νέος Χρόνος

Η στολή νέος χρόνος αποτελείται από χιτώνα, μπέρτα και ζώνη χρυσή και κορώνα. Τη στολή νέος χρόνος θα τη βρείτε επίσης με κόκκινο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπέρτα, κορώνα και ζώνη χρυσή. Τα μεγέθη της στολής νέος χρόνος είναι 4-12.

Περιγραφή

Η στολή νέος χρόνος αποτελείται από χιτώνα, μπέρτα και ζώνη χρυσή και κορώνα. Τη στολή νέος χρόνος θα τη βρείτε επίσης με κόκκινο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπέρτα, κορώνα και ζώνη χρυσή. Τα μεγέθη της στολής νέος χρόνος είναι 4-12.