Μάγος

Η στολή μάγος αποτελείται από χιτώνα, μπέρτα, ζώνη και καπέλο. Θα βρείτε τη στολή μάγος σε διάφορα χρώματα. Τα μεγέθη της στολής μάγος είναι 2-12.

Περιγραφή

Η στολή μάγος αποτελείται από χιτώνα, μπέρτα, ζώνη και καπέλο. Θα βρείτε τη στολή μάγος σε διάφορα χρώματα. Τα μεγέθη της στολής μάγος είναι 2-12.