Κερκυραία

Η στολή Κερκυραία αποτελείται από γιλέκο, πουκάμισο, φούστα, ποδιά και
μαντήλι. Η στολή Κερκυραία διατίθεται μόνο με κόκκινη φούστα. Τα μεγέθη της
στολής Κερκυραία είναι 4-12.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η στολή Κερκυραία αποτελείται από γιλέκο, πουκάμισο, φούστα, ποδιά και
μαντήλι. Η στολή Κερκυραία διατίθεται μόνο με κόκκινη φούστα. Τα μεγέθη της
στολής Κερκυραία είναι 4-12.