Κανάρης

Τα μεγέθη της στολής Κανάρης είναι 4-12.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η στολή Κανάρης αποτελείται από γιλέκο, πουκάμισο, βράκα, ζωνάρι και φέσι. Το
γιλέκο και το φέσι της στολής Κανάρης είναι κόκκινο. Τα μεγέθη της στολής
Κανάρης είναι 4-12.