Αγιοβασιλάκι (αγόρι )

Η στολή αγιοβασιλάκι (αγόρι ) αποτελείται από φόρμα, μπέρτα και σκούφο. Η στολή αγιοβασιλάκι  (αγόρι) διαθέτει και τσάντα (προαιρετικά). Τα μεγέθη της στολής αγιοβασιλάκι (αγόρι) είναι 2,4,6.

Περιγραφή

Η στολή αγιοβασιλάκι (αγόρι ) αποτελείται από φόρμα, μπέρτα και σκούφο. Η στολή αγιοβασιλάκι  (αγόρι) διαθέτει και τσάντα (προαιρετικά). Τα μεγέθη της στολής αγιοβασιλάκι (αγόρι) είναι 2,4,6.